ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မွု၌ ခုခံအားနည္းဟု တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ား ေျပာ

ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ရာတြင္ ခုခံအား ပိုနည္းၾကၿပီး အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ပို၍ ခုံခံႏိုင္စြမ္း မ်ားသည္ဟု Covid-19 အျဖစ္ သိထားေသာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လူနာမ်ားအား ကနဦးသုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရသည္။

Image result for Blood type A coroavirus

ဝူဟန္ႏွင့္ ရွန္က်င္းၿမိဳ႕မ်ားမွ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရေသာ လူနာေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္းကို ေသြးအုပ္စုခြဲၿပီး တ႐ုတ္ေဆးသုေတသနပညာရွင္မ်ားက ဌာနက်န္းမာေသာ လူအုပ္စုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သုေတသနျပဳခဲ့သည္။ ထိုအခါတြင္ ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားလည္း ပို၍ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိသည္။

“ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ ကာကြယ္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင့္သင့္ေၾကာင္း။” ဝူဟန္တကၠသိုလ္ Zhongnan ေဆး႐ုံမွ Centre for Evidence – Based and Translational Medicine မွ Wang Xinguan ဦးစီးသည့္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေရးသားသည္။

Image result for Blood type A coroavirus

“Sars-CoV-2 ေခၚ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္သည့္ ေအေသြးအုပ္စုမ်ားကို ပိုၿပီးေစာင့္ၾကည့္သင့္ကာ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကုသမႈေပးသင့္သည္။”ဟု ဝန္က ေရးသားသည္။ ဆန႔္က်င္ဖက္အားျဖင့္ အိုေသြးအုပ္စုမ်ားသည္ အိုေသြးမဟုတ္ေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေရာဂါကူးစက္မည့္ ေဘး သိသိသာသာ နည္းပါးသည္ဟု မတ္ ၁၁ ရက္က Medrixiv.org တြင္ ၎တို႔ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ စာတမ္းအရ သိရသည္။

ဝူဟန္တြင္ Covid-19 ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၂၀၆ ဦးတြင္ ၈၅ ဦးမွာ ေအေသြးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး အိုေသြးအုပ္စုမွ ၅၂ ဦးရွိ၍ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားသည္။ ထိုသို႔ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ စံနမူနာျပဳမႈ၌ မတူညီေသာ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ လိင္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။ “ဒီေတြ႕ရွိခ်က္ဟာ Sars-CoV-2 နဲ႔ အျခား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ လူနာေရာ၊ က်န္းမာေရးအမႈထမ္းတို႔ကိုပါ ေအ၊ အို၊ ဘီ ေသြးအုပ္စုမ်ား ခြဲကာ စီမံခန႔္ခြဲၿပီး အကူအညီ ျဖစ္ေစႏိုင္မည္။”ဟု စာတမ္းတြင္ ဝန္က ေရးသားခဲ့သည္။

Image result for Blood type A coroavirus

ယခု သုေတသနကို ေပက်င္း၊ ဝူဟန္၊ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ရွန္က်င္းၿမိဳ႕မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္တစ္နံတစ္လ်ားက ၿမိဳ႕မ်ားရွိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုေတသနအား ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးဘဲ စာတမ္းေရးသားသူမ်ားက လက္ရွိ ေဆးကုသေရး၌ ယခုသုေတသနကို အသုံးခ်ျခင္းတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္္မ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ဟုလည္း သတိေပးေရးသားခဲ့သည္။

သုေတသနတြင္ မပါဝင္ေသာ တီအန္က်င္းမွ State Key Laboratory of Experimental Haematology မွ သုေတသနပညာရွင္ ေဂါင္ယင္တိုင္က သုေတသနအား အႀကီးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။ လူနာ ၂၀၀၀ ျဖင့္ သုေတသနျပဳျခင္းသည္ ေသးငယ္ေသာ ပမာဏ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္သူမွာ ၁၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ေသာ ပမာဏ ျဖစ္ေနသည္။

မဇၨ်ိမ